افراد فاقد پوشش بیمه‌ای برای بیمه شدن به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند / ابلاغ دستورالعمل‌های آیین نامه ارزیابی وسع تا ۴۵ روز آینده

افراد فاقد پوشش بیمه‌ای برای بیمه شدن به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند / ابلاغ دستورالعمل‌های آیین نامه ارزیابی وسع تا ۴۵ روز آینده

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بر اساس آیین نامه ارزیابی وسع و بیمه اجباری سلامت، هرکس که فاقد پوش...


ادامه مطلب...

افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از بیمه سلامت برخوردار می‌شوند

افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از بیمه سلامت برخوردار می‌شوند

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: هر شخصی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است، از زمان ابلا...


ادامه مطلب...

ارزیابی وسع گامي كليدي به سوي رعايت اصل تعادل منابع و مصارف است

ارزیابی وسع گامي كليدي به سوي رعايت اصل تعادل منابع و مصارف است

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: بدون تردید برای عملكرد بهينه نظام سل...


ادامه مطلب...

هدایت یارانه درمان و سلامت به سمت محرومین هدف سازمان بیمه سلامت است

هدایت یارانه درمان و سلامت به سمت محرومین هدف سازمان بیمه سلامت است

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت:  تمام هدف و سعی و تلاش ما این ...


ادامه مطلب...

شیوه نامه اجرایی طرح بیمه اجباری در مرحله نهایی

شیوه نامه اجرایی طرح بیمه اجباری در مرحله نهایی

مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: شیوه نامه اجرایی طرح بیمه اجباری تا حدود زیادی آماد...


ادامه مطلب...