اجرای بیمه اجباری با توجه به آیین نامه ارزیابی وسع

3316بازدید
مهر 15, 1398

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی بیان کرد:

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی گفت: با اجرای آیین نامه ارزیابی وسع همه افراد جامعه بیمه اجباری می شوند.

به گزارش خبرنگار آی هینا، مجیدی مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی در دیدار با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: طبق بند الف ماده‌ ۷۰ برنامه‌ی ششم توسعه سازمان بیمه سلامت ملزم به بیمه‌ی اجباری همه‌ افراد جامعه است.

 وی افزود:  مطابق قانون تمام افراد جامعه باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و افراد فاقد پوشش‌ باید برای تعیین تکلیف و برخورداری از بیمه اقدام کنند.

 مجیدی با اشاره به آیین نامه ارزیابی وسع تصریح کرد: با اجرای این آیین نامه می توان تشخیص داد که فرد در کدام دهک درآمدی بوده و بر این اساس فرد باید حق بیمه پرداخت کند.

 وی تاکید کرد: با اجرای ارزیابی وسع عدالت در بخش سلامت اجرایی می شود و این آیین نامه در حقیقت حمایت از محرومان واقعی جامعه است.

 مدیر کل بیمه سلامت استان آذر بایجان شرقی اظهار داشت: بر اساس آمارها بیش از 8 میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و این افراد برای استفاده از تسهیلات آیین نامه 6 ماه فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند.

 وی گفت: در اجرای طرح نسخه نويسي الكترونيكي در تمامي شهرستان های استان پيشرفت داشته و در بعضي موارد در نسخه نويسي الكترونيكي ، بستري و استحقاق سنجي از استان كرمان پيشي گرفته ايم.

print