فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان مطرح کرد:

کاهش هزینه های درمانی اقشار محروم با اجرای ارزیابی وسع

3204بازدید
آبان 08, 1398

فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: نگاه بیمه سلامت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است و امیدواریم با اجرای ارزیابی وسع هزینه های درمانی اقشار محروم کاهش پیدا کند.

 

سردار عبدی درگفت وگو باد خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه وقوع جرم در استان آذربایجان شرقی نسبت به استان های دیگر کمتر است گفت: امنیت و آرامشی که در آذربایجان شرقی حاکم است، این استان را به عنوان الگو و نمونه در سطح کشور قرار داده است.

وی ضمن حمایت از اجرای طرح ارزیابی آیین نامه وسع افزود: امیدواریم با اجرای این آیین نامه اقشار کم درآمد و محرومان جامعه تحت پوشش بیمه رایگان سلامت قرار گیرند و شاهد کاهش هزینه های درمان باشیم.

print