عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بیمه سلامت الزمات برنامه ششم دربیمه اجباری را اجرایی می کند/ لزوم پویایی صنعت بیمه

3277بازدید
آبان 08, 1398

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: طبق مصوبات برنامه ششم ، بیمه سلامت برای بهره مندی تمام آحاد جامعه از خدمات بیمه سلامت، قانون بیمه اجباری را اجرایی کند.

محمد نعیم امینی فرد درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: براساس قانون اساسی، قوانین بالادستی، سیاست های کلی و برنامه ششم توسعه الزاماتی درمورد بیمه همگانی مطرح است، البته دربرنامه ششم به صورت جزیی و با توجه به ضرورت اجرای ارزیابی وسع تاکید شد که میزان سرانه پرداختی افراد مشخص شود.

نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به الزاماتی که درصنعت بیمه درسراسر دنیا وجود دارد، می توان گفت که برنامه سازمان بیمه سلامت دراجرای بیمه همگانی برای آحاد جامعه رویکرد موثری دارد زیرا افراد باید به میزانی درپرداخت حق بیمه مشارکت کنند؛ البته میزان پرداخت حق سرانه باید به نحوی انجام شود که دهک های پایین جامعه به طور کامل پوشش داده شوند.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سازوکارهای اجرای ارزیابی وسع را ارایه کند، درضمن باید به رویکرد عدالت محوری درطرح بیمه سلامت هم توجه کرد؛ زیرا به 3 دهک پایین جامعه پوشش صد درصد داده شده و برای دهک های میانی نرخ مشارکتی درنظرگرفته می شود، همچنین اقشار برخوردار باید سرانه حداقل های بیمه پایه را خود پرداخت کنند.

امینی فرد تاکید کرد: درزمانی که افراد درپرداخت حق سرانه مشارکت کنند، بدون شک کیفیت و کمیت خدمات با نظارت بیشتری صورت می گیرد، لذا با توجه به شرایط اعتباری و تمام تلاش های صورت گرفته درجهت افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی؛ می توان با صرفه جویی و تامین منابع مشکلات اعتباری را درحوزه سلامت حل کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: برای پویایی بیمه ها باید سازوکارهای جدیدی را درپرداخت حق سرانه درنظرگرفت.

print