عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

عدالت دربهداشت و درمان با اجرای پوشش بیمه اجباری

3255بازدید
آبان 08, 1398

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به اجرای پوشش بیمه اجباری برای آحاد جامعه با هدف دسترسی عادلانه به خدمات درمانی تاکید کرد.

رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به رویکرد مثبت سازمان بیمه سلامت دراجرای ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بیمه‌ اجباری همه‌ افراد جامعه گفت:
اجرای این ماده از قانون برنامه ششم یکی از مسائل مهم و ضروری امروز جامعه است، زیرا بسیاری از مردم درکشور فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند و این مساله سبب شده که در پرداخت هزینه های بهداشت و درمان دچار مشکل شوند.

نماینده مردم آباده درمجلس شورای اسلامی افزود: توجه به نیازهای درمانی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از جمله وظایف هردولتی است که پس از آغاز به کار باید این مساله را دردستورکار قرار دهد، خوشبختانه دولت یازدهم و دوازدهم دراین خصوص اقدامات قابل قبولی را اجرایی کرد؛ به ویژه درمناطق روستایی و نقاط دور افتاده کشور وزارت بهداشت و درمان با کمک سازمان های بیمه گر ازجمله سازمان بیمه سلامت ازتحمیل هزینه های گزاف این حوزه به مردم جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: اینکه تاکنون افراد بسیاری تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، یکی از نقاط قوت سازمان بیمه سلامت درانجام وظایف ذاتی است، اما باید به این نکته هم توجه کرد که بخشی از مردم نیازمند واقعی بوده و توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند؛ لذا بیمه رایگان باید برای این گروه درنظرگرفته شود، ضمن اینکه افراد دارای شرایط مالی مناسب می توانند برای پویایی ساختاربیمه ها بخشی از حق بیمه و یا تمام آن را پرداخت کنند، که رویکرد سازمان بیمه سلامت دراین مسیر قابل تقدیر است.
 این نماینده مردم درمجلس دهم اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اجرای بیمه اجباری باید ارزیابی وسع را مورد توجه قرار داد، لذا از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی انتظار می رود که با دقت به این مساله بپردازد، تا حق افراد دربرخورداری از بیمه تضعیف نشود،  بنابراین پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و سایر ضوابط  باید با دقت بررسی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با اجرای ارزیابی وسع عدالت در بخش سلامت اجرایی خواهد شد./

print