فرماندار میاندرود مطرح کرد:

کوشش بیمه سلامت در تکمیل پوشش بیمه همگانی

3233بازدید
آبان 08, 1398

فرماندار میاندرود گفت: سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگترین سازمان بیمه درمان با تمرکز بر سطح بندی خدمات و رعایت نظام ارجاع تلاش دارد تا پوشش بیمه سلامت همگانی را در کشور تکمیل کند.

حسین منفردی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: سوم آبان ماه سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی،یکی از جلوه‌های دور اندیشی دولت تدبیر و امید برای مردم ایران اسلامی است.      

 وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگترین سازمان بیمه درمان کشور است که با تمرکز بر سطح بندی خدمات و رعایت نظام ارجاع تلاش دارد تا پوشش بیمه سلامت همگانی را در کشور تکمیل کرده و با حفظ کامل حقوق شهروندی و مشتری مداری در جهت تجمیع منابع خود و خرید راهبردی خدمات سلامت موجبات رضایت بیمه‌شدگان را فراهم کند؛ تا  گام ارزشمند دیگری در راستای اقدامات دولت تدبیر و امید برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت جامعه بردارد .

فرماندار میاندرود تصریح کرد: نامگذاری سوم تا نهم  آبان به نام هفته بیمه سلامت فرصت مناسبی است تا با تبیین اهمیت و جایگاه بسیار مهم بیمه سلامت و نقش آن در تحقق توسعه پایدار بر بستر مشارکت مردم و همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و اجرائی  با استفاده از برنامه ریزی های منسجم و کلان است.

منفردی اظهار داشت: بدون شک جامعه سالم، بستر ساز توسعه ، رشد و شکوفائی کشور در تمامی زمینه هااست از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در دولت تدبیر و امید، اقدامات و برنامه های ارزنده ای در جهت بهبود و ارتقای بیمه سلامت و افزایش امید به زندگی صورت گرفت.

فرماندار میاندرود افزود: همسو با این رویکرد، در شهرستان میاندورود نیز شاهد اقدامات مهم و تأثیرگذاری در حوزه بیمه سلامت هستیم که از مدیریت و پرسنل اداره بیمه سلامت شهرستان سپاس گذارم؛ لذا فرارسیدن هفته بیمه سلامت که به منظور پاسداشت خادمان سلامت و آگاهی مردم از اقدامات در عرصه پوشش همگانی بیمه برگزار می شود را ارج می نهیم.

print